tiedustella

Mikä on sähkömagneettisen induktiolämmityksen periaate ja sovellus?

  19-luvun alussa Michael Faraday löysi sähkömagneettisen induktion ilmiön tietäen, että vaihtuva magneettikenttä indusoi johtimen kuumentamisen aiheuttaman virran. Sähkölaitteita on kuitenkin pitkään pidetty lämpöhäviöinä ja kuumeen alentamiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi tehdään kaikki mahdollinen.

Michael Faraday löysi sähkömagneettisen induktion

  19-luvun loppuun asti lämmitys alkoi kehittyä ja tämän lämmityksen käyttö oli tarkoituksellista lämmitystä, sulatusta, karkaisua, hitsausta, lämpökäsittelyä, jota seurasi erilaiset induktiolämmityslaitteet. Induktiokuumennusta on käytetty laajalti metallin sulatuksessa, lämmityksessä, lämpökäsittelyssä ja hitsaustekniikassa metallurgiassa, maanpuolustuksessa, mekaanisessa käsittelyssä ja valussa, laivanrakennuksessa, lentokoneissa, autoteollisuudessa ja muilla aloilla. Lisäksi induktiolämmitys on tullut ihmisten perhe-elämään, kuten mikroaaltouuni, induktioliesi, vedenlämmitin ja niin edelleen.

Induktiolämmityksen käyttö teollisessa valmistuksessa

  Tuotantotekniikan sovellus: sitä on käytetty laajalti alumiinitehtaan muottilämmityksessä, nahkatehtaan kuivausuunin lämmityksessä, ruiskuvalukoneen tynnyrilämmityksessä.

Sähkömagneettisen induktiolämmityksen periaate

   Sähkömagneettinen induktiolämmitys on itsekuumenevan ja kuumenevan johtimen käyttöä, joka johtuu induktiovirran synnyttämästä suurtaajuisesta magneettikentästä. Magneettikentän induktiopyörrevirran periaate on, että magneettikenttä syntyy kelassa olevasta virrasta. Magneettisen metallimateriaalin magneettikenttä saa metallirungon tuottamaan lukuisia pieniä pyörrevirtoja. Metallimateriaali itse lämmittää metallirungon korkeissa lämpötiloissa saavuttaakseen kohteen lämpötilan. AC-lähtölaite tuottaa joukon suljettuja pyöriviä kappaleita sähkömagneettisessa kentässä olevaan metalliesineeseen induktiokelan vaihtomagneettikentän vaikutuksesta. Koska sähkövirralla on lämpövaikutus, se tuottaa suuren määrän endotermisiä esineitä. On myös viivehäviö, joka saa myös kohteen poikkeamaan tietyssä lämpömäärässä. Siksi kohde lämpenee nopeasti hyvin lyhyessä ajassa. Yleisesti ottaen korkeaa taajuutta käytetään työkappaleen lämmittämiseen, pintaa lämmitetään matalalla syvyydellä ja matalataajuutta käytetään suuren metallityökappaleen, kuten sylinterin, lämmittämiseen, jonka tunkeutumissyvyys on enintään 15 mm.

  Vaikka sähkömagneettisen induktiolämmityksen periaate on suhteellisen yksinkertainen, sen käytännön soveltaminen riippuu silti monista tekijöistä: sähköisen resistiivisyyden käyttö ja materiaalin läpäisevyys; Virtataajuuden virtalähteen valinta; Sähkömagneettisen induktiolämmityksen soveltamiseen vaikuttaa tietty toimintatapa.

Sähkömagneettisen lämmitystekniikan ominaisuudet ja sovellusalueet

  Induktiokuumennus perustuu kahteen fyysiseen perusilmiöön: Faradayn sähkömagneettisen induktion lakiin ja Joule-ilmiöön. Vaihtelevan magneettikentän piirin muistialueella piirin kaksi päätä muodostavat induktion sähkömotorisen voiman muodostavan piirin sulkeutumisen. Se tekee myös nykyisen induktiolämmityksen periaatteen ja tekee myös induktiolämmitysperiaatteen teoreettisen perustan.

  Kun induktiokäämin vaihtovirta kulkee kelan läpi, AC-magneettikenttä syntyy samalla taajuudella ja vaihtuva magneettikenttä muodostaa sähkömagneettisen kentän E. Indusoitunut sähkömotorinen voima E voidaan saada metallityökappaleeseen Maxwellin sähkömagneettiseen yhtälöön. Siten induktiokuumennuksen avulla induktorikela voidaan siirtää lämmitysmetalliin, joka sitten muuttaa sähköenergian lämmöksi metallin sisällä. Induktiokelan ja kuumennetun metallin kyky olla koskettamatta suoraan sähkömagneettisen induktion kautta.

  Vuosien edistämisen ja popularisoinnin jälkeen sekä elektroniikkateollisuus, liike-elämä että koti ovat erittäin suosittuja. Sähkömagneettisen lämmityksen ohjauslevyn, sähkömagneettisen lämmityksen säätimen ja sähkömagneettisen lämmityksen ohjauskaapin kolmen sarjan tuotteita käytetään pääasiassa seuraavilla teollisuudenaloilla ja aloilla:

  Ruiskuvalukone, granulaattori, puhallusmuovauskone, langanvetokone.

  Kalvonpuhalluskone, ekstruuderi, vulkanointikone, painokone.

  Putket, höyrykattila, lämpööljykattila, kuumavesikattila.

  Lääkelämmitin, lämmitysuuni, muovikuivain, silityskattila, ruoan lämmityslaitteet, paperinvalmistuslaitteet, teelaitteet.

  Kaupallinen induktioliesi, kodin lämmityslaite.

Jaa tämä artikkeli alustallesi:

virhe:

Pyydä tarjous