tiedustella

Mikä on induktiolämmityskäämin vastaava muunnos?

  Tavalliset induktiivisen lämmityksen anturit voidaan tehdä pitkiksi tai lyhyiksi, mutta niiden sähköisten parametrien on oltava täsmälleen samat, jotta oikea yhteensopivuus säilyy.

  Anturin kupariputki voi olla joko leveä tai kapea, ja mikä on niiden välinen suhde?

  Esimerkiksi halkaisijaltaan 100 ruostumattoman terästangon kuumennuskela on suunniteltu 500KW ja 1000Hz eripituisilla ja -leveyksillä kupariputkilla varmistamaan, että sähköparametrit ovat täsmälleen samat.

线圈1

Kela 1

线圈2

Kela 2

20201021141450


  Voidaan nähdä, että kahden erikokoisen induktorin sähköiset parametrit ovat periaatteessa samat sopivalla muunnolla. Erona on, että alkuperäinen 500KW teho lisätään 480mm pituuteen, kun taas kelan muuttunut 500KW teho lisätään 960mm pituuteen. Tehon tiheys pienenee, mutta lämmityslämpötila on sama.

1. Alkuperäisen kelan kierrosten lukumäärä x virta = 16*7223= 115,568 XNUMX,

Muutoksen jälkeen alkuperäisen kelan kierrosluku x virta =22*7223=158606,

Induktiolämmityksen periaatteen mukaan indusoidun virran ja kelavirran tanko, eli kasvava käämitys, tangon indusoitunut virta kasvaa, teho kasvaa, mutta laskelman mukaan teho ei kasvanut , miksi, koska etäisyys kasvaa, vastaava vastus pienenee, teho pysyy ennallaan.

3

4

2. Alkuperäisen kupariputken pituuden, kupariputken pituus 16 × 3.14 d, kupariputken pituus 22 × 3.14 d saman virran läpi, tulisi olla tehohäviön pituus, mutta mittari näyttää, että kaksi tyyppiä antureista, tehohäviö on sama, miksi, ota analysoitavaksi kaksi kupariputken anturityyppiä,

Voidaan nähdä, että kupariputken virran jakautuminen muuttuu keskeltä molemmille puolille etäisyyden kasvaessa, mikä johtuu myös todellisen resistanssin pienenemisestä, jolloin pituus kasvaa, mutta kokonaishäviö ei kasva.

20201021141813

911162334

Kela 3

911162338

Kela 4

Voidaan nähdä, että kupariputken leveys pienenee yhdellä kertaa, eikä sähköisissä parametreissa ole muutosta. Ainoa muutos on kupariputken jäähdytysveden nopeuden muutos. Syy on myös sama kuin yllä olevassa analyysissä. Nykyinen kupariputki ei ole jakautunut vain kelan sisäpinnalle.

0911162533

911162606

Kela 5

911162610

Kela 6

Johtopäätös: Induktiolämmityksen vaikutusta voidaan ohjata niin kauan kuin sähköisten parametrien muutossääntö, induktorin pituuden ja koon muutos sekä induktorin kupariputken koon muutos hallitaan hyvin.

Jaa tämä artikkeli alustallesi:

virhe:

Pyydä tarjous